I samtale med gamle kolleger og oberst Jørgen Simonsen, min chef for 40 år siden