Der stilles snedige spørgs. til Melissa i Dora-Mittelbau.