Skive Kaserne fælles udstilling 24 NOV 2014 - 16 JAN 2015
Blæsten går frisk - modtog blåt mærke på Amatørernes Forårsud-stilling i Fjends