Soldaterforeninger.

Jeg har gennem tiden været medlem af adskillige soldaterforeninger. Det startede med, at jeg blev medlem af våbenets soldaterforening Danske Feltartilleriforeninger (DF), Lokalforening Skive, Viborg og Omegn, så meldte jeg mig ind i Forsvarsbrødrene i Skive. Da jeg havde gjort tjeneste internationalt, var det logisk at melde mig ind i den daværende FN-soldaterforening, De Blå Baretter, Thy, Mors & Salling, der var den logiske lokalforening at melde mig ind i. Undervejs i mit medlemskab blev jeg valgt til Landsforeningens Præsidium - senere Landsbestyrelse og endeligt valgt til Vicepræsident for Danske Soldaterforeningers Landsraad. I de efterfølgende afsnit vil jeg kommentere uddybende for de enkelte foreninger.

Derudover har jeg involveret mig i frivilligt arbejde for vore veteraner og deres pårørende gennem først Kammeratstøtteordningen (KSO), hvor jeg har været med i alle årene siden opstarten i 2001, kun afbrudt af et par sygdomsperioder og er pt. stadig tilknyttet KSO som passiv.
Grunden til det er, at jeg i juli sammen med en anden veteran og KSO medarbejder, Bo Gudmundsen, startede  Veteran Café Skive, et tilbud til veteraner og deres pårørende i Skive og opland. Caféen er et fristed hvor man kan kigge ind og få en kop kaffe og en snak hver onsdag i ulige uger. Vi holder til i FamilieHuset, Asylgade 4, 7800 Skive.

Danske Feltartilleriforeninger