Baggrund

Kanonbunker i 9. batteri

Historie har altid haft min interesse og den er udviklet gennem årene, både gennem mit arbejde, men også en grundlæggende interesse for vor historie. De første påvirkninger fik jeg via mine bedsteforældre, idet min mors del af familien var mærket så meget af besættelsen og verdenskrigen, at de valgte at flytte til Sverige, inden min yngste onkel nåede alderen for at blive indkaldt til soldat. På min fars side, var der derimod en helt anden holdning til spørgsmålet om, at forsvare sit land, idet min farfar var hjemmeværnsmand og gerne fortalte om besættelsestiden på Læsø. Min far blev efter krigen indkaldt til marinen og blev skipper på en Y hhv. P-kutter og havde bl.a. til opgave at assistere ved minerydning og redningsopgaver. Heraf groede min interesse for forsvaret og da vi flyttede til Hirtshals i 1960, fandt jeg et sandt eldorado i form af efterladenskaberne fra tyskernes befæstninger af Hirtshals. Jeg fik snart min daglige gang i specielt 9. batteri og snart begyndte en kammerat og jeg at tegne en skitse over batteriets indretning ligesom vi forsøgte, at finde ud af, hvad de enkelte anlæg havde været brugt til.

Min tjeneste ved Artilleriet øgede min interesse for historien og den omfattede nu de krige, som Danmark havde deltaget i. herunder specielt de slesviske krige og besættelsen. Herudover begyndte jeg at forske i Artilleriets historie og herunder materiellet.

I dag arbejder jeg i en arbejdsgruppe mhp. at udgive en bog om Hirtshals under besættelsen og her har jeg nu tilladelse til at forske i de gamle arkiver, i første omgang på Landsarkivet for Nørrejylland i Viborg. En opgave jeg har haft megen glæde af, idet den vil bringe såvel fakta som lokale historier om livet under besættelsen frem. Der dukker hele tiden nye vinkler op, så det er en længere opgave jeg har taget på mig. Vort ønske er, at give bogen en ekstra dimmension ved ikke blot at omtale befæstningerne, men også den enkelte Hirtshalsboers liv under de fem forbandede år.

9. Batteri – Minder fra min barndom (9./HKAR 180).

Kanonbunker sløret.

Jeg har udarbejdet en beskrivelse af mine erindringer fra min barndom, hvor jeg i løbet af efteråret 1960 begyndte at få min daglige gang i batteriet. Jeg oplevede ifm. min sygdom, at jeg pludselig kunne huske en masse detaljer fra den tid - måske fordi jeg havde haft en nærdød oplevelse under min comalignede tilstand. Jeg havde bl.a. lavet et kort over området, men det var forlængst gået tabt i flytninger. Nu kunne jeg pludselig huske det igen og gik i gang med at tegne det og dermed at undersøge detaljer omkring batteriet. Her kom jeg i kontakt med vor Lokalhistorisk Arkiv for Horne, Asdal og Hirtshals, ved Gerda Rolle. Hun spurgte mig direkte, om ikke jeg kunne lave et lille skrift om 9. Batteri, da man ikke havde noget tilgængeligt til turisterne, der ofte henvendte sig omkring befæstningen af Hirtshals. 10. Batteri ved Fyret er et frilandsmuseum og meget veldokumenteret, så man kunne ønske sig noget, man kunne udlevere som supplement til dette. Herved kom jeg i min videre søgen i kontakt med Museumsinspektør Jens Andersen, Museumcenter Hanstholm, der er en kapacitet indenfor besættelsestidens befæstninger, Chrestina Dahl, Museumsinspektør ved Hirtshals Museum under Vendsyssels Historiske Museum samt Jens Gerstrøm fra Bunkergruppen samme sted. Vi ingik senere i et samarbejde mhp. at fortælle hele historien om Hirtshals under besættelsen, herunder også den enkelte hirtshalsboers og også gerne Modstandsbevægelsens og den tyske soldats historie. Jeg forsøger at lægge mit materiale op på siden, men der lige nogle problemer, der skal løses.

9. Batteri.2

Bilag 1 

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 4